Szent   Erzsébet   Lelkiség     NAGYBÖJT  
  * GONDOLATOK A MAI  NAPRA * 2017 10 21 * SZIKRÁK és MAXIMÁK   *    

  LOYOLAI  SZENT IGNÁC - SZIKRÁK     KERESZTES  SZENT  JÁNOS  -  MAXIMÁK  

  2017 10 18     2017 10 19     2017 10 20     MA (294. nap)     2017 10 22     2017 10 23     2017 10 24  
Az igaz embernek még a balsors csapásai is előnyére válnak, ugyanis épp a károkozással használnak, hasonlóan a drágakőesőhöz, mely megfosztja ugyan a szőlőt a leveleitől, de értékesebb kinccsel gazdagítja. * október 23.    
  █  
  █  
okt 23. Az erényekben való előrehaladásunkban legjobban segít bennünket a hallgatagság és a munka; a beszéd elszórakoztat, a hallgatás és a munka összeszedetté tesz.    

©


  *   A  MAI  NAP  SZENTJE    *     
Evangéliumi Gondolatok * P. Forrai Tamás SJ a Szt. Erzsébet Templom plébánosa    
  *     október 08   *   MAGYAROK NAGYASSZONYA * MAGNA DOMINA HUNGARORUM     *     
*
  FATIMAI JELENÉSEK  *  1917 május 13 - 1917 október 13 * FATIMA APPARITIONS  
   

1917 * FATIMA * 2017  

  * Pápai látogatás     * 2017 05 (12 -13) * FATIMA *     Visit of Pope Francis *  
* Szentté avatási szentmise   * 2017 05 13 *   Holy Mass and Canonozation

2017.05.12 * Pope Francis in Fatima - Welcome ceremony
  * Ferenc pápa érkezése és fogadása. *  
2017 05 12 * Visit of the Chapel of the Apparitions,  
* (Pope Francis pápa a Jelenések Kápolnájában.)
* *
2017.05.12 * Pope Francis in Fatima *  
Blessing of the candles and recitation of the Rosary  
(Ferenc pápa Fatimában. * Gyertyák megáldása és a Rószafűzér)
  2017.05.13 - Celebration of Holy Mass with the  
  canonization of Jacinta and Francisco  
  * Jácinta és Ferenc szenttéavatási szentmiséje *  

  FATIMAI RÓZSAFŰZÉR     OUR LADY OF FATIMA * 100th year anniversary  (video * 3:37)  
* *
   Lorettói litánia     OUR LADY OF FATIMA (EN-WIKI)  
* *
   Lorettói litánia invokációinak fontolgatása         May 13th 2017 is the 100th anniversary
  of the 1st apparition of Our Lady of Fatima.  
* *
  MIT ÉR A FATIMAI ÁJTATOSSÁGUNK A MAI  
  VILÁGKATASZTRÓFÁK KÖZEPETTE?  
  (Dr. Kerekes Károly)  

  1/3 rész        2/3 rész         3/3 rész  
  OUR LADY OF FATIMA * Ven. FULTON SHEEN  
  (video * EN * 22:30)  
* *
  FATIMAI JELENÉSEK (hu-wiki)     THE MIRACLE of OUR LADY of FATIMA   (video * EN * 1:43:35)   
* *
  RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE * (hu-wiki)     FATIMA - A 13. NAPON * (video * magyar * 1:24:40)  
* *
  FATIMAI  CSODA * (video * magyar * 1:44:38)     Aljustrel - City of the Three Visioners * (video * EN * 6:16)  
* *

*
*
*
  Dicsőséges Rózsafűzér   RÓZSAFŰZÉR  A  MAI  NAPRA     Fájdalmas Rózsafűzér  
  Örvendetes Rózsafűzér     Világosság Rózsafűzér  
*
SZENTMISE KÖZVETITÉS
  magnificat.ro  

*
      SZENT HÁROM NAP      
  VIRÁGVASÁRNAP  

  PALM SUNDAY  
*   NAGYCSÜTÖRTÖK  

  HOLY THURSDAY  
  NAGYPÉNTEK  

  GOOD FRIDAY  
  NAGYSZOMBAT  

  HOLY SATURDAY  
*   HÚSVÉTVASÁRNAP 
  EASTER SUNDAY  
2017 04 09   2017 04 13 2017 04 14 2017 04 15   2017 04 16
*
Nagyböjt 2017
    ( Hamvazószerda * 2017 március 01 )  * NAGYBÖJT  -  2017 *   ( 2017 április 09 * Virágvasárnap )  

  * NAGYBÖJTI  ELMÉLKEDÉS a NAGYBÖJT MINDEN NAPRA * A év * 2017  

  * NAGYBÖJT * A megváltás ünnepköre     * HAMVAZÓSZERDA * Eredete, Története, Szertartása *  
  * HAMVAZÓSZERDA * Lussier Doris (1918-1993) gondolatai *  

  2017 03 05 * 1. vas.    2017 03 12 * 2. vas.    2017 03 19 * 3. vas.    2017 03 26 * 4. vas.    2017 04 02 * 5. vas. 
  * NAGYBÖJTI KONFERENCIA BESZÉDEK * Nagyböjt (5) vasárnapján * P. Dr. Barsi Balázs OFM *  

  * RÖVID NAGYBÖJTI LELKI KÉSZÜLET 2017 *  
  * MÓRA FERENC CONFITEOR (GYÓNOK, A MINDENHATÓ ISTENNEK) *  
  * NAGYBÖJTI GONDOLATOK (Szt. Anna Egyházközség, Nagyböjti kiadványa) *  
  NAGYBÖJTI KONCERTEK *  KÓRUS < SCOLA CANTORUM > CHOIR  * LENT PLAYLIST

    KERESZTÚTI   ÁJTATOSSÁGOK    
NAGYBÖJTI   SZENTBESZÉDEK
  ABC * Hamvazószerda - 2017 03 01    Nagyböjt 1. vasárnap - 2017 03 05    Nagyböjt 2. vasárnap - 2017 03 12 
  Nagyböjt 3. vasárnap - 2017 03 19    Nagyböjt 4. vasárnap - 2017 03 26     Nagyböjt 5. vasárnap - 2017 04 02 
*
  * GYÜMÓLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY * március 25 * URUNK SZÜLETÉSÉNEK HIRÜLADÁSA *

  Az ünnnep rövid története     Az ünepről * Misszálé     HIMNUSZ * P. Csanádi Albert  
  Rudnyánszky Gyula verse    Bábel Balázs érsek szentbeszéde    Szentmise * Csiksomlyó 2017 03 25  

SZENTBESZÉDEK GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA
    március 25 * Gyümölcsoltó Nagyboldogasszony    
NEMZETKÖZI NŐNAP * INTERNATIONAL WOMEN'S DAY
    Katolikusoknak   * NEMZETKÖZI NŐNAP * INTERNATIONAL WOMEN'S DAY *     for Catholics    Dicsőséges Rózsafűzér     RÓZSAFŰZÉR a mai napra     Fájdalmas Rózsafűzér  
  Örvendetes Rózsafűzér     Világosság Rózsafűzér  

  * Katolikus hirek, események *     *   HIREK / NEWS  *     * Catholic news and events * 
  * Minél katolikusabb, annál jobb *   *     *     * The more Catholic the better. *  


* *
*
    * 2017 február 03   *     P. Olofsson Placid OSB atya temetése Pannonhalmán  *    
    * 2017 január 15   *     Elhunyt P. Olofsson Placid OSB atya     *    
    * 2016 december 23   *     100 éves P. Olofsson Placid atya     *    
    * 2017 február 02 - Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe  *    
  * (részletek) * KARÁCSONY * 2016 * CHRISTMAS * (details) *  
  * KARÁCSONYI KONCERT < SZT. ERZSÉBET SCOLA CANTORUM > CHRISTMAS CONCERT *
  2016 december 11 

    *    2016 - december 11 * 90 éves P. Csókay Károly SJ atya     *   
  * 2016 november 27    *     ÁDVENT    *   2016 december 23 *  
 
    MAGNIFICAT (szöveggel)  
   
  *  
  Juhász Gy. * Karácsony felé (szöveggel) 
   
  KONFERENCIA  ÉS  
  SZENTBESZÉDEK  
  GONDOLATOK,  
  VERS/ÉNEK  
  *(szöveggel!)  
 
*
  november 1 - MINDENSZENTEK   * 2016 *   HALOTTAK NAPJA - november 2  
*

*
  The site created, hosted and maintained   by  Apex  IT Services.  
Árpádházi Szent Erzsébet Lelkiség    *   Kapcsolat   szt.erzsebet  at  gmail.com    Contact    *   Toronto, Ontario Canada * 
   This website contains Hungarian content mostly. 

©   2005 - 2017

  The Hungarian part of this website updated more frequently.   
*