Szt. Ignáci gondolat (szikra) a mai - 2017 12 17 - napra, az év   351. napján.