Szt. Ignáci gondolat (szikra) a mai - 2017 10 17 - napra, az év   290. napján.