Szent Erzsébet Lelkiség  
  * NAGYHETI SZERTARTÁSOK < Torontói Szt. Erzsébet Templom >  HOLY WEEK SERVICES *  
  2017 április 09-17 * april 09-17, 2017 

NAGYCSÜTÖRTÖK, április 13.
19:00 * Jeremiás siralmai,
19:30 * az Utolsó Vacsora szentmiséje
utána szentségimádás éjfélig.
FELTÁMADT KRISZTUS,
ALLELUJA!



HAPPY EASTER!
HOLY THURSDAY, April 13
7 p.m. Lamentations
7.30 * Mass of the Last Supper and
Adoration of the Blessed Sacrament until Midnight.
   
NAGYPÉNTEK, április 14.
14:00 * Keresztút (GYÓNTATÁS)
15:00 * Urunk szenvedésének
és kereszthalálának szertartása
és szentsírlátogatás este 10-ig.
GOOD FRIDAY, April 14
2 p.m. Way of the Cross (CONFESSION)
3 p.m. Service of Our Lord’s Passion,
and Veneration of the Holy Sepulcher
until 10 pm.
   
NAGYSZOMBAT, április 15.
10:00 - 18:00 * szentsírlátogatás,
(GYÓNTATÁS)
19:30 * húsvéti vigília,
(Szentmise és feltámadási körmenet.)
HOLY SATURDAY, April 15
from 10 a.m. to 6 p.m. Veneration
of the Holy Sepulcher, (CONFESSION)
7.30 p.m. Easter Vigil services,
( Mass and Procession ).
   
HÚSVÉTVASÁRNAP, április 16.
vasárnapi miserend:
délelőtt 9 és 11 órakor,
ÉTELSZENTELÉS
a 9 órás szentmise végén.
EASTER SUNDAY, April 17
Sunday Mass schedule:
9 a.m. and 11 a.m.
BLESSING OF THE FOOD
at the end of the 9 a.m. Mass.
   
HÚSVÉTHÉTFŐ, április 17.
Misék:
7:00 * Szentmise (angol)
11:00 Szentmise (magyarul).
(IRODA ZARVA!)
Forrás / Source

  p:4 and p:1 
ITT / HERE

  p:2 and 3 
ITT / HERE
EASTER MONDAY, April 18
Masses:
7:30 * Holy MAss (English)
11 a.m. Holy Mass (Hungarian)
( OFFICE CLOSED !)
   
GYÓNTATÁS
A SZERTARTÁSOK ELŐTT
  CONFESSIONS
BEFORE SERVICES
     
  Honlap * www.stetoronto.com * Website