Szent Erzsébet Lelkiség  
    *      MÁRIA ÜNNEPEK       *  

  március 25 * Gyümölcsoltó Boldogasszony  
 * Urunk születése hírüladásának ünnepe * 
  Az ünnnep rövid története     Az ünepről * Misszálé     HIMNUSZ * P. Csanádi Albert  
  Rudnyánszky Gyula verse    Bábel Balázs érsek szentbeszéde    Szentmise * Csiksomlyó 2017 03 25  
    Prédikáció * Ft. Lepsényi Miklós