Szent Erzsébet Lelkiség  
  VIRÁGVASÁRNAP - PALM SUNDAY     NAGYHÉT - HOLY WEEK     HÚSVÉTVASÁRNAP - EASTER SUNDAY  
*  SZENT HÁROM NAP   *
  NAGYCSÜTÖRTÖK - HOLY THURSDAY     NAGYPÉNTEK - GOOD FRIDAY     NAGYSZOMBAT - HOLY SATURDAY  

  NAGYPÉNTEK  *  SZENT HÁROM NAP * 2017 04 14 * TRIDIUM  *  GOOD FRIDAY  

  A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KINSZENVEDÉSE ÉS HALÁLA  
" ... szenvedett
Poncius Pilátus alatt,
megfeszitették,
meghalt és eltemették
... "
"Igen, a mi bűneinkért szúrták át,
a mi gonoszságainkért törték össze;
a mi békességünkért érte utol a büntetés,
az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást."
Iz 53,5
    * The Passion of The Christ *  
  (2004 EN Full)  
 

  A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KINSZENVEDÉSE ÉS HALÁLA  
  MIsszálé * NAGYPÉNTEKI  
* Tárgya - Neve és jellege -Története - A hittanulók miséje - 
- A kereszt leleplezése - A szentáldozási szertartás - Egyéb szokások  

    NAGYPÉNTEKI  * EVANGÉLIUM     NAGYPÉNTEKI  ELMÉLKEDÉS    
       
    KERESZTÚTI   ÁJTATOSSÁGOK     JOHN HENRY NEWMAN * NAGYPÉNTEK
Elmélkedések és imádságok  
 
       
   JÁNOS PASSIÓ * Scola Cantorum * Torontó        GOOD FRIDAY SERMONS  *  Ven. Fulton Sheen      
   
   JÁNOS PASSIÓ  *  Csiksomlyó, Erdély   *  
*

  A FELTÁMADT KRISZTUS VILÁGOSSÁGA OSZLASSA EL LELKÜNK HOMÁLYOSSÁGÁT!
* ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! *

      SZENT HÁROM NAP      
  VIRÁGVASÁRNAP  

  PALM SUNDAY  
*   NAGYCSÜTÖRTÖK  

  HOLY THURSDAY  
  NAGYPÉNTEK  

  GOOD FRIDAY  
  NAGYSZOMBAT  

  HOLY SATURDAY  
*   HÚSVÉTVASÁRNAP  

  EASTER SUNDAY  
2017 04 09   2017 04 13 2017 04 14 2017 04 15   2017 04 16

NAGYHETI SZERTARTÁSOK
 Torontói Szt. Erzsébet Templom   Érseki és püspöki székhelyeken     Plébániai honlapok  
  Magyar Katolikus Templomok Kanadában    Jánoshalmi Szt. Anna Templom   KATOLIKUS TEMPLOMOK  

    NAGYHETI   SZENTBESZÉDEK    
  (VIRÁGVASÁRNAP)     NAGYCSÜTÖRTÖK     NAGYPÉNTEK  
  NAGYSZOMBAT     HÚSVÉTVASÁRNAP    (HÚSVÉTHÉTFŐ)