Szent Erzsébet Lelkiség  
  VIRÁGVASÁRNAP ■ PALM SUNDAY     NAGYHÉT ■ HOLY WEEK     HÚSVÉTVASÁRNAP ■ EASTER SUNDAY  
*  SZENT HÁROM NAP   *
  NAGYCSÜTÖRTÖK ■ HOLY THURSDAY     NAGYPÉNTEK ■ GOOD FRIDAY     NAGYSZOMBAT ■ HOLY SATURDAY  

  NAGYPÉNTEK  ■  SZENT HÁROM NAP  ■   2018 március 30. ■   TRIDIUM   ■   GOOD FRIDAY  

  A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KINSZENVEDÉSE ÉS HALÁLA  
"... szenvedett
Poncius Pilátus alatt,
megfeszitették,
meghalt és eltemették
... "
"Igen, a mi bűneinkért szúrták át,
a mi gonoszságainkért
törték össze;
a mi békességünkért
érte utol a büntetés,
az ő sebei szereztek
nekünk gyógyulást."
Iz 53,5
    * The Passion of The Christ *  
  (2004 EN Full)  
 

  A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KINSZENVEDÉSE ÉS HALÁLA  
  MISSZÁLÉ * NAGYPÉNTEKI  
* Tárgya - Neve és jellege -Története - A hittanulók miséje - 
- A kereszt leleplezése - A szentáldozási szertartás - Egyéb szokások  

    NAGYPÉNTEKI  * EVANGÉLIUM     NAGYPÉNTEKI  ELMÉLKEDÉS    
       
    KERESZTÚTI   ÁJTATOSSÁGOK     JOHN HENRY NEWMAN * NAGYPÉNTEK  
 Elmélkedések és imádságok  
 
       
   JÁNOS PASSIÓ * Scola Cantorum * Torontó        GOOD FRIDAY SERMONS  *  Ven. Fulton Sheen      
   
   JÁNOS PASSIÓ  *  Csiksomlyó, Erdély   *  
*

  A FELTÁMADT KRISZTUS VILÁGOSSÁGA OSZLASSA EL LELKÜNK HOMÁLYOSSÁGÁT!
* ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! *

      SZENT HÁROM NAP      
  VIRÁGVASÁRNAP  

  PALM SUNDAY  
*   NAGYCSÜTÖRTÖK  

  HOLY THURSDAY  
  NAGYPÉNTEK  

  GOOD FRIDAY  
  NAGYSZOMBAT  

  HOLY SATURDAY  
*   HÚSVÉTVASÁRNAP  

  EASTER SUNDAY  
2018 március 25   2018 március 29 2018 március 30 2018 március 31   2018 április 01


NAGYHETI SZERTARTÁSOK
 Torontói Szt. Erzsébet Templom   Érseki és püspöki székhelyeken (2017)     Plébániai honlapok  
  Magyar Katolikus Templomok Kanadában     Jánoshalmi Szt. Anna Templom (2018 )    KATOLIKUS TEMPLOMOK  

    NAGYHETI   SZENTBESZÉDEK    
  (VIRÁGVASÁRNAP)     NAGYCSÜTÖRTÖK     NAGYPÉNTEK  
  NAGYSZOMBAT     HÚSVÉTVASÁRNAP    (HÚSVÉTHÉTFŐ)